Autor Wątek: Problem z WiFi [Tumbleweed] [Broadcom BCM43142]  (Przeczytany 995 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

bXter

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 6
Problem z WiFi [Tumbleweed] [Broadcom BCM43142]
« dnia: Wrzesień 22, 2018, 07:07:09 pm »
Cześć,
proszę o pomoc, bo już brakuje mi pomysłów.
Mam problem ze skonfigurowaniem WiFi na laptopie Lenovo z kartą sieciową Broadcom BCM43142. Instalowałem na nim wiele razy różne linuksy, włącznie z openSUSE i zawsze wymagało doinstalowanie sterowników broadcom-wl i zawsze sobie z tym radziłem.
Teraz próbuje skonfigurować WiFi na nowo zainstawanym Tumbleweedzie i za chuchu nie chce ruszyć. Zarówno na Network-, jak i Wicked-Managerze.
Próbowałem zainstalować różne sterowniki. Z repozytorium packmana, ze strony openSUSE Software. Różne warianty, dziesiątki rebootowany komp i nie mogę skonfigurować tego interfejsu.
Pare logów z konsoli poniżej.
# lspci | grep Broadcom
08:00.0 Network controller: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)
 # uname -a
Linux suse 4.18.8-1-default #1 SMP PREEMPT Sat Sep 15 14:10:30 UTC 2018 (f486469) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
● NetworkManager.service - Network Manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.d
           └─NetworkManager-ovs.conf
   Active: active (running)
     Docs: man:NetworkManager(8)
 Main PID: 1207 (NetworkManager)
    Tasks: 5 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
           ├─1207 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
           └─1398 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/lib/nm-dhcp-helper -pf /var/run/dhclient-enp9s0.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient-f7b4bc94-1adc-34fc-835c-fc6d9b>

Sep 22 20:39:14 suse NetworkManager[1207]: <info>  [1537641554.9608] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-80:86400'
Sep 22 20:39:14 suse NetworkManager[1207]: <info>  [1537641554.9608] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
Sep 22 20:39:14 suse NetworkManager[1207]: <info>  [1537641554.9609] Config: added 'psk' value '<hidden>'
Sep 22 20:39:40 suse NetworkManager[1207]: <warn>  [1537641580.1638] device (wlp8s0): Activation: (wifi) association took too long, failing activation
Sep 22 20:39:40 suse NetworkManager[1207]: <info>  [1537641580.1639] device (wlp8s0): state change: config -> failed (reason 'ssid-not-found', sys-iface-state: 'manage>
Sep 22 20:39:40 suse NetworkManager[1207]: <warn>  [1537641580.1672] device (wlp8s0): Activation: failed for connection 'Moja_siec'
Sep 22 20:39:40 suse NetworkManager[1207]: <info>  [1537641580.1677] device (wlp8s0): supplicant interface state: inactive -> disconnected
Sep 22 20:39:40 suse NetworkManager[1207]: <info>  [1537641580.1687] device (wlp8s0): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Sep 22 20:39:40 suse NetworkManager[1207]: <info>  [1537641580.1737] device (wlp8s0): set-hw-addr: set MAC address to F2:03:E7:0D:F2:93 (scanning)
Sep 22 20:39:40 suse NetworkManager[1207]: <info>  [1537641580.1883] device (wlp8s0): supplicant interface state: disconnected -> inactive
# systemctl status network
● wicked.service - wicked managed network interfaces
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wicked.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Sat 2018-09-22 20:41:22 CEST; 2min 16s ago
  Process: 5060 ExecReload=/usr/sbin/wicked --systemd ifreload all (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3096 ExecStart=/usr/sbin/wicked --systemd ifup all (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3096 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Sep 22 20:41:06 suse systemd[1]: Starting wicked managed network interfaces...
Sep 22 20:41:22 suse wicked[3096]: lo              up
Sep 22 20:41:22 suse wicked[3096]: enp9s0          up
Sep 22 20:41:22 suse systemd[1]: Started wicked managed network interfaces.
Sep 22 20:42:14 suse systemd[1]: Reloading wicked managed network interfaces.
Sep 22 20:42:14 suse wicked[5060]: wlp8s0          up
Sep 22 20:42:14 suse systemd[1]: Reloaded wicked managed network interfaces.
Uruchomiłem również skrypt, który powinien automatycznie zainstalować odpowiednie sterowniki, ale nie znalazł takich pakietów. Może kwestia nowej wersji kernela i braku sterowników dla wersji 4.18?
# /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware
Downloading b43 firmware
####################################################################################################################################################################### 100.0%
Extracting b43 firmware
This file is recognised as:
  filename   :  wl_apsta.o
  version    :  784.2
  MD5        :  29c8a47094fbae342902d84881a465ff
Extracting b43/lcn1bsinitvals26.fw
Extracting b43/n0bsinitvals22.fw
Extracting b43/lcn0bsinitvals26.fw
Extracting b43/ac1bsinitvals42.fw
Extracting b43/ucode24_lcn.fw
Extracting b43/ht0bsinitvals26.fw
Extracting b43/ucode24_mimo.fw
Extracting b43/n20initvals36.fw
Extracting b43/ucode15.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals9.fw
Extracting b43/lcn405initvals35.fw
Extracting b43/ac1initvals42.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals13.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals5.fw
Extracting b43/ucode43.fw
Extracting b43/lp0initvals16.fw
Extracting b43/lp1bsinitvals20.fw
Extracting b43/lcn1initvals25.fw
Extracting b43/b0g0initvals13.fw
Extracting b43/lcn402initvals33.fw
Extracting b43/sslpn3bsinitvals21.fw
Extracting b43/ht0initvals29.fw
Extracting b43/n2bsinitvals19.fw
Extracting b43/sslpn1bsinitvals20.fw
Extracting b43/ucode25_lcn.fw
Extracting b43/lcn0initvals24.fw
Extracting b43/lcn404initvals33.fw
Extracting b43/sslpn1bsinitvals27.fw
Extracting b43/lcn404bsinitvals33.fw
Extracting b43/ucode22_sslpn.fw
Extracting b43/lcn1bsinitvals25.fw
Extracting b43/lcn406initvals37.fw
Extracting b43/ac3initvals43.fw
Extracting b43/lcn2initvals26.fw
Extracting b43/ucode20_sslpn.fw
Extracting b43/lcn403bsinitvals33.fw
Extracting b43/a0g0bsinitvals9.fw
Extracting b43/n0initvals17.fw
Extracting b43/ht0bsinitvals29.fw
Extracting b43/ucode21_sslpn.fw
  ucode time:     21:35:19
Extracting b43/sslpn1initvals20.fw
Extracting b43/sslpn0initvals16.fw
Extracting b43/lcn0initvals26.fw
Extracting b43/ucode27_sslpn.fw
Extracting b43/ucode29_mimo.fw
Extracting b43/ucode21_sslpn_nobt.fw
  ucode time:     21:35:19
Extracting b43/lp0initvals15.fw
Extracting b43/ucode19_sslpn.fw
Extracting b43/lcn1bsinitvals24.fw
Extracting b43/lcn401bsinitvals33.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals14.fw
Extracting b43/ucode16_sslpn_nobt.fw
  ucode date:     2012-08-15
Extracting b43/n16bsinitvals30.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals13.fw
Extracting b43/lcn402bsinitvals33.fw
Extracting b43/ucode19_sslpn_nobt.fw
Extracting b43/ucode40.fw
Extracting b43/lcn1initvals24.fw
Extracting b43/sslpn2initvals19.fw
Extracting b43/ac2initvals41.fw
Extracting b43/n16initvals30.fw
Extracting b43/ucode16_lp.fw
Extracting b43/n0initvals22.fw
Extracting b43/sslpn3initvals21.fw
Extracting b43/lp1initvals22.fw
Extracting b43/ac2bsinitvals41.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals9.fw
Extracting b43/n0bsinitvals11.fw
Extracting b43/a0g1bsinitvals5.fw
Extracting b43/lcn2bsinitvals26.fw
Extracting b43/ucode34_mimo.fw
Extracting b43/n1initvals20.fw
Extracting b43/lcn2initvals25.fw
Extracting b43/ucode37_lcn40.fw
Extracting b43/n0initvals16.fw
Extracting b43/n0bsinitvals24.fw
Extracting b43/n1bsinitvals20.fw
Extracting b43/b0g0initvals5.fw
Extracting b43/b0g0initvals9.fw
Extracting b43/lcn0bsinitvals24.fw
Extracting b43/lcn2bsinitvals25.fw
Extracting b43/sslpn4bsinitvals22.fw
Extracting b43/ucode11.fw
Extracting b43/n2initvals19.fw
Extracting b43/pcm4.fw
Extracting b43/ucode13.fw
Extracting b43/lcn0initvals25.fw
Extracting b43/sslpn1initvals27.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals15.fw
Extracting b43/lp0initvals14.fw
Extracting b43/lp1bsinitvals22.fw
Extracting b43/n18initvals32.fw
Extracting b43/lcn405bsinitvals35.fw
Extracting b43/ucode41.fw
Extracting b43/lcn400initvals33.fw
Extracting b43/sslpn0bsinitvals16.fw
Extracting b43/lcn401initvals33.fw
Extracting b43/ucode33_lcn40.fw
Extracting b43/a0g1initvals9.fw
Extracting b43/ucode32_mimo.fw
Extracting b43/lcn400bsinitvals33.fw
Extracting b43/lcn404bsinitvals35.fw
Extracting b43/n19initvals34.fw
Extracting b43/ac3bsinitvals43.fw
Extracting b43/n0initvals25.fw
Extracting b43/ucode26_mimo.fw
Extracting b43/n0bsinitvals16.fw
Extracting b43/lcn404initvals35.fw
Extracting b43/lp2bsinitvals19.fw
Extracting b43/n19bsinitvals34.fw
Extracting b43/ucode20_sslpn_nobt.fw
Extracting b43/ac0bsinitvals40.fw
Extracting b43/lcn2initvals24.fw
Extracting b43/sslpn4initvals22.fw
Extracting b43/sslpn2bsinitvals19.fw
Extracting b43/n0bsinitvals25.fw
Extracting b43/lp2initvals19.fw
Extracting b43/n18bsinitvals32.fw
Extracting b43/lcn0bsinitvals25.fw
Extracting b43/n0initvals11.fw
Extracting b43/lcn2bsinitvals24.fw
Extracting b43/n0absinitvals11.fw
Extracting b43/a0g0initvals5.fw
Extracting b43/a0g1initvals13.fw
Extracting b43/pcm5.fw
Extracting b43/ucode35_lcn40.fw
Extracting b43/ucode14.fw
Extracting b43/ucode36_mimo.fw
Extracting b43/a0g0initvals9.fw
Extracting b43/ucode17_mimo.fw
Extracting b43/lp0initvals13.fw
Extracting b43/ucode25_mimo.fw
Extracting b43/lp0bsinitvals16.fw
Extracting b43/lcn406bsinitvals37.fw
Extracting b43/ac0initvals40.fw
Extracting b43/ucode30_mimo.fw
Extracting b43/b0g0bsinitvals13.fw
Extracting b43/n20bsinitvals36.fw
Extracting b43/ucode42.fw
Extracting b43/lcn407initvals38.fw
Extracting b43/lcn1initvals26.fw
Extracting b43/ht0initvals26.fw
Extracting b43/ucode38_lcn40.fw
Extracting b43/lcn407bsinitvals38.fw
Extracting b43/lcn403initvals33.fw
Extracting b43/ucode16_sslpn.fw
Extracting b43/ucode16_mimo.fw
Extracting b43/n0bsinitvals17.fw
Extracting b43/a0g1initvals5.fw
Extracting b43/n0initvals24.fw
Extracting b43/lp1initvals20.fw
Extracting b43/a0g0bsinitvals5.fw
Extracting b43/ucode9.fw
Extracting b43/ucode5.fw
Extracting b43/ucode22_mimo.fw

Downloading b43legacy firmware
####################################################################################################################################################################### 100.0%
Extracting b43legacy firmware
Sorry, the input file is either wrong or not supported by b43-fwcutter.
This file has an unknown MD5sum b1cd7c031debba3a5c77b39b6791c1a7.

b43 firmware successfully installed.
b43legacy firmware successfully installed.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2018, 08:20:57 pm wysłana przez bXter »