Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Środowisko graficzne i programy użytkowe / Odp: Problem z ipla.tv
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Fisiu dnia Październik 16, 2017, 06:34:16 pm »
Z tym może być problem niestety.
2
Administracja / Odp: Backup partycji root przy pomocy polecenia dd
« Ostatnia wiadomość wysłana przez webguru dnia Październik 15, 2017, 05:42:41 pm »
Po drugie, jeszcze raz, proszę o:

df -h; fdisk -l; mount
Po pierwsze, a co z informacją o strukturze partycji w przypadku odtworzenia? Poradzisz sobie?

IMO w Twoim wypadku raczej sprawdzi się zrzut całego dysku, a nie partycji - jeżeli chcesz koniecznie to robić przez dd. Tym bardziej, że pracujesz na dyskach ssd.

dopiero dziś, bo temat powrócił, po kolei (df -h; fdisk -l; mount):
linux:~ # df -h
Filesystem                   Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                     3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs                        3.9G  369M  3.5G  10% /dev/shm
tmpfs                        3.9G  2.5M  3.9G   1% /run
tmpfs                        3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /
/dev/sda1                    156M  4.6M  152M   3% /boot/efi
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/lib/mysql
/dev/sda4                    424G  9.8G  414G   3% /home
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/lib/pgsql
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /usr/local
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /boot/grub2/x86_64-efi
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/crash
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/opt
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/log
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/lib/mailman
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /boot/grub2/i386-pc
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /.snapshots
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /tmp
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /opt
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/lib/mariadb
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/lib/machines
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/lib/libvirt/images
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/lib/named
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/spool
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /srv
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/cache
/dev/sda3                     41G   13G   28G  31% /var/tmp
tmpfs                        788M   28K  788M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1                    699G  419G  281G  60% /run/media/webguru/Dane
//192.168.1.17/Backups       912G  762G  150G  84% /home/webguru/NAS1/Backups
//192.168.1.17/Movies        912G  762G  150G  84% /home/webguru/NAS1/Movies
//192.168.1.17/Music         912G  762G  150G  84% /home/webguru/NAS1/Music
//192.168.1.17/QuikTransfer  912G  762G  150G  84% /home/webguru/NAS1/QT
//192.168.1.17/Documents     912G  762G  150G  84% /home/webguru/NAS1/Documents
//192.168.1.17/Pictures      912G  762G  150G  84% /home/webguru/NAS1/Pictures
linux:~ #

linux:~ # fdisk -l
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 17BD3C38-4143-4E91-A68D-80122A994A97

Device        Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1      2048    321535    319488   156M EFI System
/dev/sda2    321536   4530175   4208640     2G Microsoft basic data
/dev/sda3   4530176  88422399  83892224    40G Microsoft basic data
/dev/sda4  88422400 976773119 888350720 423.6G Microsoft basic data

Disk /dev/sdb: 698.7 GiB, 750156374016 bytes, 1465149168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0908e211

Device     Boot Start        End    Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1        2048 1465145343 1465143296 698.7G  7 HPFS/NTFS/exFAT

linux:~ # mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=4022748k,nr_inodes=1005687,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=259,subvol=/@/.snapshots/1/snapshot)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0002,dmask=0002,allow_utime=0020,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/sda3 on /var/lib/mysql type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=272,subvol=/@/var/lib/mysql)
/dev/sda4 on /home type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota)
/dev/sda3 on /var/lib/pgsql type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=274,subvol=/@/var/lib/pgsql)
/dev/sda3 on /usr/local type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=265,subvol=/@/usr/local)
/dev/sda3 on /boot/grub2/x86_64-efi type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=261,subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi)
/dev/sda3 on /var/crash type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=267,subvol=/@/var/crash)
/dev/sda3 on /var/opt type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=276,subvol=/@/var/opt)
/dev/sda3 on /var/log type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=275,subvol=/@/var/log)
/dev/sda3 on /var/lib/mailman type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=270,subvol=/@/var/lib/mailman)
/dev/sda3 on /boot/grub2/i386-pc type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=260,subvol=/@/boot/grub2/i386-pc)
/dev/sda3 on /.snapshots type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=258,subvol=/@/.snapshots)
/dev/sda3 on /tmp type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=264,subvol=/@/tmp)
/dev/sda3 on /opt type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=262,subvol=/@/opt)
/dev/sda3 on /var/lib/mariadb type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=271,subvol=/@/var/lib/mariadb)
/dev/sda3 on /var/lib/machines type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=269,subvol=/@/var/lib/machines)
/dev/sda3 on /var/lib/libvirt/images type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=268,subvol=/@/var/lib/libvirt/images)
/dev/sda3 on /var/lib/named type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=273,subvol=/@/var/lib/named)
/dev/sda3 on /var/spool type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=277,subvol=/@/var/spool)
/dev/sda3 on /srv type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=263,subvol=/@/srv)
/dev/sda3 on /var/cache type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=266,subvol=/@/var/cache)
/dev/sda3 on /var/tmp type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=278,subvol=/@/var/tmp)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=806168k,mode=700,uid=1000,gid=100)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /run/media/webguru/Dane type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)

3
Instalacja / Odp: Windows 10 i openSUSE Leap 43 - grub raz jeszcze
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ni0be dnia Październik 15, 2017, 02:36:38 pm »
Cytuj
Pod biurkiem była druknięta instrukcja naprawy gruba i pomagało to przez ostatnie dwa lata
Taaa, nie wszystko co nowsze to lepsze.  :(

ja tak zawsze sobie weekend załatwię. Wyszedł update to hurra a później trzy dni płacz i zgrzytanie zębów.

EDIT:
Po zamianie blkid partycji, windows wstał bez problemu. Co ciekawe gdy robiłem to przed reinstalacją Windows = krzyczał o trusted_module. Paranoja
4
Instalacja / Odp: Windows 10 i openSUSE Leap 43 - grub raz jeszcze
« Ostatnia wiadomość wysłana przez szwagier dnia Październik 15, 2017, 02:35:24 pm »
Cytuj
Pod biurkiem była druknięta instrukcja naprawy gruba i pomagało to przez ostatnie dwa lata
Taaa, nie wszystko co nowsze to lepsze.  :(
5
Instalacja / Odp: Windows 10 i openSUSE Leap 43 - grub raz jeszcze
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ni0be dnia Październik 15, 2017, 02:28:35 pm »
U mnie ten wpis jest taki:
menuentry 'Windows 10 (loader) (na /dev/sdc1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-100C5C730C5C5636' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd2,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd2,msdos1 --hint-efi=hd2,msdos1 --hint-baremetal=ahci2,msdos1  100C5C730C5C5636
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 100C5C730C5C5636
fi
parttool ${root} hidden-
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
}
Wprawdzie na Mincie ale grub to grub.
Być może jakiś felerny ten grub w susku. Przecież ostatnio tyle systemów przewaliłem a windows zawsze był widoczny.
Czekam na płytę główną, potem zainstaluję leapa to porównamy wpisy. Pewnie pojutrze.
A na pewno instalujesz gruba w MBR? Bo windows po nowej instalacji nadpisał MBR.

Sam jestem w szoku. Pod biurkiem była druknięta instrukcja naprawy gruba i pomagało to przez ostatnie dwa lata. Teraz kilka reinstalacji i jak jedno chodzi to nie działa drugie. Na 42.2 nie było problemów. Zachciało się update'u.

Widzę że grub tutaj inaczej zapisuje dane niż poprzedni. Inaczej oznaczone są dyski i partycje. Teraz zrobiłem formata windows i Opensue znowu źle rozpoznało bootloader windows. Fakt że teraz się wczytuje ale na początku sypie błędami. Podaje blkid innej partycji ale wstaje.
Jako że weekend i tak się poszedł je?ać, to przynajmniej chce żeby to miało ręce i nogi. Btw czy kilkadziesiąt restartów wpływa na żywotność dysków?


W załączniku ustawienia gruba z yast'a.
Poniżej zrzut blkid z mojego systemu:
/dev/sdb1: UUID="01739603-2034-491c-880b-4b99571105e5" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="a73463c7-01"
/dev/sdb3: LABEL="win10oldn" UUID="D610E36810E34DD5" TYPE="ntfs" PARTUUID="a73463c7-03"
/dev/sdb5: UUID="da138152-be82-4c09-8b0c-dce3c2923a6f" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="a73463c7-05"
/dev/sdb6: UUID="da45dbed-fcd3-4f26-9f2c-e2f790941e1e" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="a73463c7-06"
/dev/sdb7: UUID="ecc72fed-e3ea-4d49-9734-c9a94bb86e39" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="a73463c7-07"
/dev/sda1: LABEL="ZastrzeM-EM-<one przez system" UUID="FC8E02E18E029474" TYPE="ntfs" PARTUUID="23b56cdb-01"
/dev/sda2: UUID="627C0A1A7C09E99D" TYPE="ntfs" PARTUUID="23b56cdb-02"
/dev/sda3: UUID="5597bad0-7520-45a8-8f68-2dff378a7e49" TYPE="ext4" PTTYPE="dos" PARTUUID="23b56cdb-03"
/dev/sr0: UUID="2017-07-19-16-46-54-00" LABEL="openSUSE-Leap-42.3-DVD-x86_64033" TYPE="iso9660" PTUUID="1b681c50" PTTYPE="dos"
/dev/sdc1: UUID="7b0433ea-ccee-48be-bed3-e271abaaf343" TYPE="xfs" PARTUUID="08df6595-01"
/dev/sdd1: LABEL="UBCD534" UUID="F645-E7D7" TYPE="vfat" PARTUUID="00ae7bb9-01"
/dev/mapper/cr_ata-SAMSUNG_HD103UJ_S13PJ90QA59472-part6: UUID="d8c52e4f-0f93-432d-9fac-779f313c8d1f" TYPE="swap"
/dev/mapper/cr_ata-SAMSUNG_HD103UJ_S13PJ90QA59472-part1: UUID="d70afd99-0255-4e8e-ba0f-ac2af8941acb" TYPE="xfs"
/dev/mapper/cr_ata-SAMSUNG_HD103UJ_S13PJ90QA59472-part7: UUID="a149a90f-03d8-47cd-abd5-7ffebd1447bb" TYPE="xfs"
/dev/mapper/cr_ata-SAMSUNG_HD103UJ_S13PJ90QA59472-part5: UUID="ba069f8f-5be4-4b64-be7e-fe5eccb37e50" TYPE="ext4"
linux-c4aj:~ #

A w grubie wygląda to tak:

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 10 (loader) (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-36D2477DD247407B' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1'  36D2477DD247407B
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 36D2477DD247407B
fi
parttool ${root} hidden-
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
}
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
6
Instalacja / Odp: Windows 10 i openSUSE Leap 43 - grub raz jeszcze
« Ostatnia wiadomość wysłana przez szwagier dnia Październik 15, 2017, 11:40:32 am »
U mnie ten wpis jest taki:
menuentry 'Windows 10 (loader) (na /dev/sdc1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-100C5C730C5C5636' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd2,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd2,msdos1 --hint-efi=hd2,msdos1 --hint-baremetal=ahci2,msdos1  100C5C730C5C5636
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 100C5C730C5C5636
fi
parttool ${root} hidden-
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
}
Wprawdzie na Mincie ale grub to grub.
Być może jakiś felerny ten grub w susku. Przecież ostatnio tyle systemów przewaliłem a windows zawsze był widoczny.
Czekam na płytę główną, potem zainstaluję leapa to porównamy wpisy. Pewnie pojutrze.
A na pewno instalujesz gruba w MBR? Bo windows po nowej instalacji nadpisał MBR.
7
Instalacja / Odp: Windows 10 i openSUSE Leap 43 - grub raz jeszcze
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ni0be dnia Październik 15, 2017, 10:52:00 am »
Cytuj
Doszedłem które wpisy uruchamiają opensuse i windows. Ale po wydaniu polecenia w Yast:

Kod: [Zaznacz]

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg


Suse wstaje a windows nie.
Jak Suse wstaje to nadpisz gruba automatycznie yastem, bez żadnych ręcznych wpisów. Ja mam go w MBR dysku startowego i działa bezproblemowo. Uruchamia 3 Linuxy i Windowsa. A tego ostatniego też często przeinstalowuję, bo testuję różne wersje od Mr.T.
Nigdy nie używam ręcznych wpisów, wszystko robię z automatu.

Nie ma znaczenia czy odpale gruba z yast czy z ręki. Linux wstaje a windows nie. Z tym że supergrub potrafi go podnieść.

To wpis gruba który tworzy dla windows:

menuentry 'Windows 10 (loader) (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-36D2477DD247407B' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1'  36D2477DD247407B
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 36D2477DD247407B
fi
parttool ${root} hidden-
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
8
Instalacja / Odp: Windows 10 i openSUSE Leap 43 - grub raz jeszcze
« Ostatnia wiadomość wysłana przez szwagier dnia Październik 15, 2017, 09:19:39 am »
Cytuj
Doszedłem które wpisy uruchamiają opensuse i windows. Ale po wydaniu polecenia w Yast:

Kod: [Zaznacz]

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg


Suse wstaje a windows nie.
Jak Suse wstaje to nadpisz gruba automatycznie yastem, bez żadnych ręcznych wpisów. Ja mam go w MBR dysku startowego i działa bezproblemowo. Uruchamia 3 Linuxy i Windowsa. A tego ostatniego też często przeinstalowuję, bo testuję różne wersje od Mr.T.
Nigdy nie używam ręcznych wpisów, wszystko robię z automatu.
9
Instalacja / Odp: Windows 10 i openSUSE Leap 43 - grub raz jeszcze
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ni0be dnia Październik 15, 2017, 06:58:43 am »
To masz coś spitolone.
Ten program pokazuje dokładnie to co masz w grub.cfg wszystkich systemów. Nic więcej.
Sprawdziłem przed chwilą i uruchamia wszystkie linuxy i windę bez problemu.
Jest tam jeszcze opcja Boot manually i tu wybierasz grub.cfg który ma być uruchomiony.
Do wyboru, do koloru.  ;)
Wersja mojego programu to 2.02.s6, ale na starszej też działa bezproblemowo.
Najnowsza wersja to 2.02.s9 - właśnie zassałem.

Doszedłem które wpisy uruchamiają opensuse i windows. Ale po wydaniu polecenia w Yast:

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Suse wstaje a windows nie.

Wpisy są normalnie dodane do gruba.
Próba naprawy z poziomu windows poprzez shella - powoduje że już nie odpala się nic.

bootsect /nt60 litera_napędu: /mbr
http://www.windowsmania.pl/poradniki-420/naprawa-bootloadera-windows-10-a-31697/


Robiłem to 100 razy na innej wersji 10 i zawsze grub załatwiał sprawę. Zrobiłem 2 świeże instalacje i ciągle się coś pier...
10
Instalacja / Odp: Windows 10 i openSUSE Leap 43 - grub raz jeszcze
« Ostatnia wiadomość wysłana przez szwagier dnia Październik 14, 2017, 12:32:31 pm »
To masz coś spitolone.
Ten program pokazuje dokładnie to co masz w grub.cfg wszystkich systemów. Nic więcej.
Sprawdziłem przed chwilą i uruchamia wszystkie linuxy i windę bez problemu.
Jest tam jeszcze opcja Boot manually i tu wybierasz grub.cfg który ma być uruchomiony.
Do wyboru, do koloru.  ;)
Wersja mojego programu to 2.02.s6, ale na starszej też działa bezproblemowo.
Najnowsza wersja to 2.02.s9 - właśnie zassałem.
Strony: [1] 2 3 ... 10